ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.233/2559 ลว.9 ส.ค.2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 397 บริเวณบ้านนายสี ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มกราคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 382324.36    บาท
ราคากลาง : 382324.36    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600119102501925_ติดตั้งหม้อแปลงเสริมที397.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มกราคม 2560