ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)132 ลว. 28 เม.ย.2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนทวีรัตน์ (จุด A-B)ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 192578.39    บาท
ราคากลาง : 192578.39    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600203162248997_ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง ทวีรัตน์1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2560