ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ(บค.)-0903 ลว.11 ต.ค. 59

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ไฟสาธารณะทางหลวงถนนสาย ค9 ผังเมืองรวมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 17 มกราคม 2560 ถึง 17 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 108,583.77    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 108,583.77    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600117153655281_สนง.ทางหลวงชนบทที่ 12 สาย ค9.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2560