ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)225 ลว. 29 ก.ค.2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 285 บริเวณบ้านหนองนายขุ้ย ไฟตก ซอยบ่ออิฐ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 3 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 103,314.47    บาท
ราคากลาง : 103,314.47    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600703154944020_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 285 หนองนายขุ้ย.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 กรกฎาคม 2560