ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)295 ลว. 10 ต.ค. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสา สนง.ชลประทาน บริเวณซอย 27 เพชรเกษม - สะพานเมตตา (ฝั่งตะวันออก) ตำบลหาดใหญ่ , ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 10 เมษายน 2560 ถึง 10 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 167639.65    บาท
ราคากลาง : 167639.65    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600410152248436_ย้ายเสาไฟฟ้า สายค.9 I-59-L-HAYCN.41.0015.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 เมษายน 2560