ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)187 ลว. 27 มิ.ย. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าในที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณสุดถนนราษฎร์อุทิศและถนนโชคสมาน 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มกราคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 112302.79    บาท
ราคากลาง : 112302.79    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600119141118377_ย้ายเสาแรงสูงในที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณสุดถนนราษฎร์อุทิศ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มกราคม 2560