ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)293 ลว. 10 ต.ค. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ สำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ 11 บริเวณเลียบคลอง ร.1 (ฝั่งตะวันออก) ลพบุรีราเมศวร์ - สะพานเมตตา ตำบลควนลัง,ท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ ,บางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2560 ถึง 19 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 299,257.14    บาท
ราคากลาง : 299,257.14    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600419114813086_ปรับปรุงย้ายแนวเสา เลียบคลอง ร.1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2560