ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(บค.)-1325 ลว.21 ธ.ค. 58

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขต บจก.พี อ็น เค คอนสตรัคชั่น ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 125,556.83    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 125,556.83    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600216103736085_บจก.พี เอ็น เค คอนสตรัคชั่น.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2560