ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(บค.)-0020 ลว.21 มี.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตบ้านจัดสรร คุณกิตติพงศ์ ผูกบุญเชิด ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 25 เมษายน 2560 ถึง 25 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 127,556.48    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 127,556.48    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600425152614360_คุณกิตติพงศ์ ผูกบุญเชิด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2560