ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)311/2560 ลว.15 มิ.ย.2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหนามกันนก ติดตั้งในระบบจำหน่าย ใช้งาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 99,000    บาท
ราคากลาง : 99,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 105,930    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-257805           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600616133126099_แนวทางการเปิดเผยราคารกลาง และการคำนวณราคากลาง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2560