ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)108 ลว 3 เม.ย. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 910 บริเวณเยื้องปั้ม ปตท.ควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มิถุนายน 2560 ถึง 8 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 93,734.92    บาท
ราคากลาง : 93,734.92    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600608110423137_ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณปั๊ม ปตท 910.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 มิถุนายน 2560