ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างธนาคารไทยพานิชย์ถนนพระยาสัจจาถึงหมู่บ้านภัทราพร2
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณข้างธนาคารไทยพานิชย์ถนนพระยาสัจจา
26/03/2563 08:30
26/03/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด