ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึง ป้อมยามหลังนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค
พาดสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 115 เควี.
26/01/2562 08:00
26/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ