ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านธารเลา ม.13 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงแรงดันตก เพิ่มขนาดสาย บ้านธารเลา ม.13 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ไฟดับ 5 วัน ได้แก่วันที่ 12,14,17,19,21 ก.พ.2563
12/02/2563 08:30
12/02/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2แผนที่