ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย SAFE T CUT (สุขุมวิทพัทยา 46/3)
เปลี่ยนสายแรงสูง
22/08/2562 09:00
22/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด