ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยศาลปากคลอง สามแยกศุภาลัย ปากทางเข้าวิเศษสุขบางส่วน หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด หมู่บ้านเดอะพราว หมู่บ้านกานดาริมคลอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนใหม่ และย้ายอุปกรณ์ตัดตอน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
09/06/2562 08:00
09/06/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด