ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนปากซอย ท่าศาลา 14
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
28/01/2562 12:00
28/01/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด