ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงฝั่งบึงโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย
ติดตั้ง Insulation Cover
20/03/2563 09:00
20/03/2563 11:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด