ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
งานตัดเบรคเข้าหัวไลค์สโพน ฟิดเดอร์ 9 , 10 จำนวน 12 จัด บริเวณที่ดับ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร เรือนไทยกำแพงเพชร , ชุมชนหลังศาลพระอิศวร , สำนักงานอัยการ , ที่ว่าการอำเภอเมือง , วิทยาลัยเทดนิดกำแพงเพชร
21/09/2562 08:30
21/09/2562 16:30
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณที่ไฟดับ