ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดคลองจาก - บ้านคลองสะบ้า
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงที่กีดขวางการสร้างถนนของ บ.ไทพิพิพัฒน์ วงจรที่ 4 และวงจรที่ 5
25/10/2563 08:00
25/10/2563 18:00
กฟอ.คลองใหญ่
039581509
ศรยุทธ พันธุเดช