ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในหมู่บ้านเบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ ม.1 ตาสิทธิ์
รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า
04/02/2562 09:00
04/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ