ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ขนส่งพนา ถึง หน้าโรงเรียนพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
30/10/2563 09:00
30/10/2563 16:30
กฟอ.พนา
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด