ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง สี่แยกหนองผักหนอก
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ตั้งแต่ สี่แยกกลุ่มพระบาท ถึง สี่แยกหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี พร้อมทั้งลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
17/07/2563 09:00
17/07/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ