ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.กระบี่-เขาทอง จากบ้านไม้รีสอร์ท ถึง แยกเข้าถ.เหมทานนท์
ปร้บปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
1129
ประวิทย์ บุญเทียบ
ลำดับดาวน์โหลด