ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ตบริเวณตั้งแต่หน้ากาละแมแม่พวง ถึง บริษัท ฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูเก็ตบริเวณตั้งแต่หน้ากาละแมแม่พวง ถึง บริษัท ฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ กาละแมแม่พวง,สถานีไฟฟ้าภูเก็ต4,บ้านยี่เต้ง,วัดท่าเรือ,บริษัท ออดี้ภูเก็ต จำกัด และบริษัท ฮอนด้า เคมารีน ภูเก็ต จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Thep Krasattri Road, Inbound Phuket Town, from Kalamma Mae Phuang to Honda Kemarine Phuket Co., Ltd. , Thalang, Phuket On Tuesday, 12 July 2022 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Kalamma Mae Phuang,Phuket Power Station 4,Ban Yi Teng,Ta-Rua Temple,Company Audi Phuket Co., Ltd. and Honda Kemarine Phuket Co., Ltd.
12/07/2565 09:00
12/07/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร