ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต้นฮ่าง - บ้านสบย่าง-บ้านหนองม่วง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
19/05/2563 09:00
19/05/2563 15:00
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ