ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกสูง ต.โคกสูง กฟย.อุบลรัตน์
ดับไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูง บ.โคกสูง ต.โคกสูง กฟย.อุบลรัตน์
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์