ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.ถ.บ้านเนินพิชัย ตั้งแต่ วัดเนินพิชัย ถึง ริมคลองสายเมา , 2.วัดคงคาเลียบ - บ้านบ่อแพ ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสาย50A เป็น สาย185SAC
17/03/2564 09:00
17/03/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ