ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานคลองขอม ถึง พันพิศาข์รีสอร์ท
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง
24/10/2562 08:00
24/10/2562 16:00
กฟอ.สามชุก
035571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด