ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้าง อบต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง
ปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์แยกหนองแวง-คำนกกก
13/03/2563 10:00
13/03/2563 17:30
กฟอ.บ้านแพง
080-9751754
ทศพร เจริญสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด