ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่,บ้านกกม่วงชี ฝั่งตรงข้ามวัดกกม่วงชี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านใหม่,บ้านกกม่วงชี ถนน วิสุธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
09.00 น. ถึง 16.30 น.
-บ้านใหม่,บ้านกกม่วงชี ฝั่งตรงข้ามวัดกกม่วงชี


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
25/09/2563 09:00
25/09/2563 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ