ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 3 บ้านโนนสุขภูมิ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงสูงระบบ22เควี
29/01/2564 08:30
29/01/2564 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด