ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนเอเชีย ตั้งแต่ สามแยกท่าท้อน ถึง แยกควนลัง ฝั่งซ้าย
รื้อถอนเสา จำนวน 1 ต้น และ เปลี่ยนสาย 185PIC เป็น 185SAC
21/08/2562 09:00
21/08/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ