ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยแข็งขัน 3 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า PEA.55-007657 ขนาด 160 เควีเอ บริเวณซอยแข็งขัน 3 (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
14/01/2565 13:00
14/01/2565 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด