ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพวงทอง บ้านโปร่งไผ่ ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
งานพาดสายไฟฟ้าแรงสูงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง
10/12/2561 09:00
10/12/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน