ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง , บ้านร้องหลอด , บ้านร้องหลอดเหนือ , บ้านสันปลาดุก(บางส่วน) .บริษัท หาญเจริญคอนกรีต , บริษัท โนบูว่า จำกัด , อบต.เมืองพาน
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าพาน - บ้านสันก่อเหียง มีผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านสันก่อเหียง , ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านร้องหลอด , ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านร้องหลอดเหนือ , ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านสันปลาดุก(บางส่วน) .บริษัท หาญเจริญคอนกรีต , บริษัท โนบูว่า จำกัด , อบต.เมืองพาน
22/07/2564 08:00
22/07/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด