ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณองค์การโทรศัพท์ชัยนาท ถึง สถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณองค์การโทรศัพท์ชัยนาท ถึง สถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
02/02/2561 09:00
02/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด