ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง,บ้านเหมืองง่า
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
21/12/2564 08:00
21/12/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด