ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
บริเวณหมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
หม้อแปลง2PEA38-020859 ขนาด 160 KVA.
09/02/2561 09:00
09/02/2561 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-612701 ต่อ 16456
ดนัย เฉลยหมู่
ลำดับดาวน์โหลด