ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อ.เมือง จ.พะเยา
ดับไฟติดตั้งระบบป้องกันสัตว์เเละเเก้ไขจุดเสี่ยง ระบบอันเดอร์กราวด์ 22 กิโลโวลท์
08/06/2564 03:00
08/06/2564 08:00
กฟจ.พะเยา
0839842434
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ