ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศาลเจ้าโพรงไม้
ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณปากซอยศาลเจ้าโพรงไม้
27/05/2562 08:30
27/05/2562 17:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-612066,034-611093
คชาศักดิ์ ทองดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ วันที่ 27 พ.ย. 2561