ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
UDC07S-09 ถึง DIS1(บ.หนองโน )
ปักเสา12.20 เมตร 10ต้น
24/02/2564 09:00
24/02/2564 16:00
กฟอ.กุดจับ
0850082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปักเสา12.20เมตร 10ต้น