ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านศิริชัยค้าไม้ เลยสามแยกไฟแดงศรีประจันต์
ปักเสาระบบจำหน่าย115เควี รถยนต์ชนเสาหัก11ต.ค.2562
20/02/2563 09:00
20/02/2563 17:00
กฟอ.ศรีประจันต์
081-299-9941
ประสิทธิ์ ดอกบัว