ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ ต.สำโรงชัย และ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในพื้นที่ บ.หนองฆ้อง บ.หนองไผ่ บ.วังสีคราม บ.ใหม่พัฒนา บ.วังกระแทะ บ.ร่องระกำ บ.พระพุทธบาท บ.ประดู่งาม บ.วังกระโดนใหญ่ บ.วังกระโดนน้อย บ.หนองไม้แดง บ.ตะคร้อ บ.บ.หนองผักหวาน บ.เนินมะเกลือหวาน บ.ช่องคีรี และบ.ช่องไม้ติด เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
08/08/2562 09:00
08/08/2562 16:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวันที่ 8 ส.ค. 62