ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงปูน69 ถึง อู่ชัยเจริญ ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปักเสา/รื้อเสาแรงสูง ถนนทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
14/09/2564 08:00
14/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด