ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
- บริเวณถนนทวีวงศ์ ตั้งแต่สามแยกซีเพิร์ล ถึง- บริเวณถนนหมื่นเงิน สุดหาดพาราไดท์ ตำบลป่าตอง อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
- บริเวณถนนทวีวงศ์ ตั้งแต่สามแยกซีเพิร์ล ถึง- บริเวณถนนหมื่นเงิน สุดหาดพาราไดท์ ตำบลป่าตอง อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.
(7-11 สามแยกซี เพิร์ล, แฟมิลี่มาร์ท สามแยกซี เพิร์ล, ซี เพิร์ล บีช รีสอร์ท, โรงแรมภูเก็ตซีเกิลโฮมส์, THE BLISS SOUTH BEACH PATONG, RUSTIC EATERY & BAR, THE FRONT APARTMENTS
แฟมิลี่มาร์ท สะพานคอรัล, 7-11 สะพานคอรัล, PATONG SIGNATURE BOUTIQUE HOTEL, โรงแรม ลีฟ ภูเก็ต, ซีวิวป่าตอง โฮเต็ล, AMARI PHUKET ไตรตรัง)
(PHUKET BEACH RESORTS, THE WHITE VILLA PATONG, โรงแรม บ้านยินดี บูติค รีสอร์ท, บ้านเนินไทร รีสอร์ท, แฟมิลี่มาร์ท บ้านเนินไทร, บ้านสวนกำนัน, AVISTA HIDEAWAY PHUKET PATONG,
บ้านมณีศรี, บ้านพักพนักงานไตรตรังบีชรีสอร์ท, บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง, TRI TRANG BEACH RESORT, CREST RESORT AND POOL VILLAS PHUKET,
บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด, ABSOLUTE TWIN SANDS RESORT & SPA, ภูเก็ตมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปาร์,เมอร์ลินบีชไตรตรัง, แคปพาราไดร์, PARADISE BEACH, PARADISE BEACH RESTAURANT)
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด
เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน
เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 076-345574
30/08/2562 09:00
30/08/2562 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076-345574
ประเดิม ฮั่นโท้น