ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยข้างวัดป่าคลอก ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยข้างวัดป่าคลอก ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายเขตเพิ่มเฟส นายพิมลตรีฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi next to Wat PaKhlok Moo 2 PaKhlok Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 08 October 2021 from 09.00 am. - 04.00 pm.
08/10/2564 09:00
08/10/2564 16:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร