ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สูนหลวง ถึง บ้านล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านแม่สูนหลวง ถึง บ้านล้องอ้อ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ ด้านทิศตะวันออก ถนน ฝาง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ บริเวณปั้มน้ำมัน PT ถึง บริเวณหน้า พี.ที คอนกรีต (ตามแผนผังแนบ) ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
19/05/2564 08:30
19/05/2564 17:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย