ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามสนามฟุตบอลบ้านบางลา ถึง ตรงข้ามบ้านจัดสรรปาล์มการ์เด้น ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามสนามฟุตบอลบ้านบางลา ถึง ตรงข้ามบ้านจัดสรรปาล์มการ์เด้น ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ซอยนาตาเสือ, บริษัท อุดมพาณิชย์ จำกัด, ซอยนาเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าคลอก, บริษัท แพลนนิ่ง จำกัด, บ้านพักตากอากาศนางสาวสุชารัตน์ ตันสกุล และหมู่บ้านจัดสรรโครงการศุภมาศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Opposite Baan Bangla Football Stadium to opposite Palm Garden Village PaKhlok Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 09 December 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Soi Nata Suea, Udompanich Co., Ltd., Soi NaNuea, Paklok Municipal Child Development Center, Planning Company Limited, Miss Sucharat's Vacation Home and Supamas Village.
09/12/2564 09:00
09/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร