ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านป่ายางมน-สะพานบ้านป่ายางน้อย
ย้ายแนวเสาแรงสูง รองรับการขยายพื้นผิวการจราจร ของแขวงทางหลวงเชียงราย ที่1
20/05/2565 08:30
20/05/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด